Kysely

Kysymykset


Total:

*Kysely ja sen perusteella esitettävä arvio perustuu nykyhetken asiakkailtamme saatuun tietoon yrityshakemistopalveluiden aggressiivisesta telemarkkinoinnista, palveluita ylläpitävien yhtiöiden toimintaperiaatteista koskien esimerkiksi perintä ja tratta menettelyä, sekä muuhun asiakkailtamme saatuun palautteeseen esimerkiksi hakemistopalveluiden edustajien puhelinmarkkinoinnin etiketistä. Suomen Tietohallintakeskus ei ota kantaa yrityshakemistopalveluita tarjoavien yhtiöiden sivustojen kävijämääriin tai asiakasyrityksille tuotettujen palveluiden tuomiin hyötyihin.